We hebben net het goede nieuws gekregen dat alle speeltuinen per 4 mei weer open mogen. Dit is voor ons niet haalbaar daar wij buiten gaan verbouwen. Wij krijgen een nieuw zwembad en de bestrating wordt vernieuwd. Wanneer wij open gaan na de verbouwing zal dit onder strikte regels gaan. Zo mogen er per keer niet meer dan 20 kinderen de speeltuin in en mag er 1 ouder of begeleider daarbij zijn. Ook zullen wij in shifts gaan werken van een uur zodat elk kindje de kans krijgt om te spelen. Het clubhuis zal niet open zijn en alleen de buiten wc zal gebruikt gaan worden. Drinken en wat lekkers kunnen wij in onze eigen kraam buiten verkopen. Daarnaast gelden er de al de vastgestelde maatregelen. Mensen die niet uit één gezin komen houden 1,5 meter afstand van elkaar. U houd ook 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers. Wij zullen zorgen voor voldoende gelegenheid tot handen wassen en speeltoestellen zullen regelmatig gereinigd worden. Kinderen kunnen gewoon met elkaar spelen en hoeven zich niet te houden aan de 1,5 meter afstand.