Regels Speeltuin

 • Het is verboden verdovende middelen mee te nemen en te nuttigen op de speeltuin.
 • Het is verboden alcoholhoudende dranken mee te nemen en te nuttigen op de speeltuin. Binnen regulieren openingstijden.
 • Het is verboden te roken op de speeltuin.
 • De speeltoestellen moeten naar behoren worden gebruikt.
 • Agressief en/of onacceptabel gedrag, grof taalgebruik en discriminatie tegenover kinderen, ouders, beheerders, toezichthouders etc. wordt niet getolereerd. De beheerder e/o toezichthouder mag u hierop aanspreken. Daaruit volgt een waarschuwing, sanctie of verwijdering van het terrein.
 • Kinderen onder de 7 jaar hebben alleen onder begeleiding toegang tot de speeltuin.
 • U kunt gratis gebruik maken van het toilet.
 • De speeltuin is niet verantwoordelijk voor diefstal en vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Afval, zelf in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.
 • Van vernieling of wangedrag doen wij altijd aangifte bij de politie.
 • Er is altijd een EHBO-er aanwezig.